Om nooit te vergeten

De stichting Joods Werkkamp Molengoot houdt jaarlijks haar inmiddels traditionele herdenking. Die vindt plaats in Collendoorn waar sinds 2000 het herdenkingsmonument staat. Op de plaats waar vanaf mei tot 2 oktober 1942 in een rijkswerkkamp Joodse mannen en jongens hebben geleefd. In de loop van de jaren dertig werden door de Nederlandse regering in het kader van de werkverschaffing werkkampen opgezet. Tijdens de oorlog hadden Duitse bezetters besloten tot de inrichting van exclusief Joodse kampen. Als gevolg hiervan werden vanaf begin 1942 ‘niet-Joden’ uit steeds meer werkkampen verwijderd en overgeplaatst naar andere kampen. Uiteindelijk ontstonden zo circa veertig speciale Joodse kampen in het noorden en oosten van Nederland, alleen in Overijssel al 11, waaronder het werkkamp Molengoot. Aan het eind van de zomer werkten er rond de 8.000 Joodse mannen in deze kampen, waarin men permanent moest verblijven. Ze moesten hard werken en werden dagelijks bewaakt totdat ze door de Duitse soldaten in de nacht van 2 naar 3 oktober werden weggevoerd. Het werkkamp bleek een van de voorportalen van deportatie naar kamp Westerbork te zijn geweest en vervolgens naar de vernietigingskampen in Oost-Europa.

Dat wil de stichting nóóit laten vergeten. Tijdens de jaarlijkse herdenking worden onder andere de namen van de 150 joodse dwangarbeiders uit Kamp Molengoot voorgelezen door de leerlingen van adoptieschool CBS De MarsWeijde en het Greijdanus College uit Hardenberg. Met als voornaamste doel een signaal af te geven naar de mensen om ons heen om waakzaam te blijven. Zodat antisemitisme maar ook discriminatie, met name ook in de huidige tijd, geen kans meer krijgt.

Een zorg om te herdenken. Waarom?

Het Joods Werkkamp Molengoot in Collendoorn, gemeente Hardenberg, deed vanaf in 1942 dienst als opvang voor onder meer 150 joodse mannen. Zij moesten ontginningswerk verrichten voor de Duitse bezetter. Al die joodse dwangarbeiders kwamen later in concentratiekampen terecht, waar ze de dood vonden. De zwerfkei op een stenen Davidster op het Monument Molengoot staat als symbool voor onderdrukking en lijden. Niet alleen voor de slachtoffers maar ook voor de nazaten en alle andere getuigen en betrokkenen uit de omgeving.

Wat doet de Stichting Joods Werkkamp Molengoot?

De herinnering levend te houden is het voornaamste doel. De stichting wil daarmee garant staan voor het voortdurend in de aandacht houden van dit memorabele stuk geschiedenis. Die geschiedenis, die opnieuw ging leven in -met name- 1997 toen in Amsterdam in zijn ouderlijk huis brieven gevonden werden van de Joodse dwangarbeider Flip Sier aan zijn familie. Brieven die een beeld schetsten van het erbarmelijk leven en werken in Werkkamp Molengoot, van waaruit hij later met zijn collega's werd wegevoerd. Om uiteindelijk vergast te worden.

De geschiedenis laten herleven. Hoe?

Elk jaar wordt bij het monument op of rond 3 oktober (aangepast aan de Joodse kalender) een plechtige herdenking gehouden. Dat doet de stichting -als een van de weinige joodse werkkampen- tijdens een met zorg georganiseerde, stijlvolle en levendige bijeenkomst. Tijdens een nagedachtenis die jaarlijks een toenemende belangstelling geniet. Over deze herdenking treft de bezoeker elders op deze website meer informatie aan.